چند آرایش با رنگ های پاستلی

چند آرایش با رنگ های پاستلی

چند آرایش با رنگ های پاستلی

مشغول بررسی شو های مد امسال بودم که در بسیاری از موارد مدل هایی با آرایش های ترکیب رنگ پاستلی مشاهده کردم تصمیم گرفتم در این مطلب از سایت یک متخصص مد به آرایش با رنگ های پاستلی بپردازم. البته بعضی از این مدل ها از نوع ترکیب رنگی استفاده کرده بودند که کمتر در ایران استفاده می شود و بیشتر در ایران این رنگبندی را دخترانه تر می دانند البته بعد از مشاهده چند نمونه آرایش با رنگ های پاستلی چند مدل زیبا را مشاهده کردم که علاوه بر اینکه از رنگ های پاستلی استفاده شده بود ولی در عین حال آرایش  سنگینی بود و قابل استفاده در مجالس رسمی بود. این نوع رنگ بندی برای آرایش سبک خاصی دارد که به بعضی چهره ها زیبایی خاصی می دهد . به طور کلی استفاده از رنگ های پاستلی باید با دقت انجام شود و بیشتر آرایش سبک دخترانه را برای شما به ارمغان میاورد .البته اگر از رنگ های پاستلی با ترکیب خاص استفاده کنید و آرایش را طوری انجام دهید که رنگ های پاستلی ملایم بیشتر خود را نشان دهند حتی می توانند آرایش زیبایی باشند که در مجلس رسمی نیز می توان از آن استفاده کرد.چند نمونه آرایش با رنگ های پاستلی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید.

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

این چند آرایش که در ادامه مشاهده می کنید از رنگ پاستلی استفاده کرده اند ولی به دلیل اینکه ترکیب رنگ ملایم استفاده شده , آرایش سنگین تر بوده و در صورتی که مایل هستید از رنگ های پاستلی در مجالس رسمی تر استفاده کنید پیشنهاد می شود تا از این ترکیب های ملایم استفاده نمایید.

چند آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

 آرایش با رنگ های پاستلی

0

نظر دهید

*