چگونه گذشته را فراموش و در زمان حال زندگی کنید

چگونه گذشته را فراموش و در زمان حال زندگی کنید

چگونه گذشته را فراموش و در زمان حال زندگی کنید
دلیلش هر چه که باشد، ماندن در گذشته فکر خوبی نیست. در این مطلب، به شما می آموزیم که چگونه گذشته را فراموش و در زمان حال زندگی کنید.
تحت کنترل داشتن همه چیز احساس خوبی دارد. همچنین، این احساس که چیزهای زیادی را پشت سر گذاشته اید و اکنون به حدّی با تجربیات گوناگون پخته شده اید که می توانید با هر نوع مانعی در آینده روبرو شوید نیز احساس فوق العاده ایست.
پس گذشته تان را باز، تحلیل و به دقّت بررسی می کنید تا بتوانید آینده تان را بر اساس چیزهایی که فکر می کنید آموخته اید، برنامه ریزی کنید. واضح است که آموختن از گذشته فکر بدی نیست، چون هیچ کس دوست ندارد یک اشتباه را دو بار تکرار کند.
اما باید بجای وقت تلف کردن برای انتقاد از خودتان برای کاری که سال گذشته انجام داده اید، تلاش برای درک آموخته های تان از تجربه، این که چگونه می توانید از آن برای آینده استفاده کنید و چه کنید که آن اشتباه را دوباره تکرار نکنید، باید روی زمان حال تمرکز داشته باشید. چون چیزی که همیشه از آن غافل هستید این است که زندگی دکمه ی pause ندارد و هنگامی که نشسته اید و سعی دارید که کنترلش کنید، در حال اتفاق افتادن و گذشتن است.
چیزی در مورد گذشته وجود دارد که باعث می شود از آن جدا نشوید. این موضوع می تواند به این دلیل باشد که شما از زمان حال خود راضی نیستید و یا از آینده می ترسید. شاید هم به این دلیل است که نمی دانید چگونه از آن بگذرید و زندگی خود را ادامه دهید. شاید این گونه تصوّر می کنید که گذشته ی شما، شخصیت امروز شما را می سازد.
سؤال زیر را از خودتان بپرسید:
آیا شما فقط به خاطر این که از غذای دیشب لذّت بردید، آن تکّه ی کوچیک غذا را که در دندانتان باقی مانده بیرون نمی آورید؟!
اکنون این قضیه برایتان بی معنی شده است، نه؟ نگه داشتن تکّه های غذا در دهان ممکن است به عادتی آزار دهنده، زشت و محدود کننده تبدیل شود، اما شما باز هم آن را تکرار می کنید چون به این کار عادت کرده اید. پس به یک انبار خرده های غذا سلام کنید! خیلی زود، دهانتان از خرده های غذاهایی که از آن ها لذّت برده اید، لذّت نبرده اید و غذاهایی که حتی خوردن آن ها را به یاد نمی آورید پُر می شود.
آیا اکنون دلتان یک مسواک و نخ دندان اساسی نمی خواهد؟
رها کردن گذشته ( یا همان خرده های غذا) و زندگی در زمان حال آن چنان که به نظر می آید، سخت نیست.
قبول کنید گذشته مربوط به گذشته است

قبول کنید گذشته مربوط به گذشته است

قبول کنید گذشته مربوط به گذشته است

آن چه که پیش آمده، پیش آمده است و هیچ کاری برای تغییرش از دستتان بر نمی آید. پذیرفتن این حقیقت که در مورد چیزی کاری از دستتان بر نمی آید، کار راحتی نیست. چون باعث می شود احساس ضعیف بودن کنید و ما هم قبول داریم که هیچ کس نمی خواهد ضعیف باشد.
اما درک و پذیرفتن این حقیقت که آن چه در گذشته اتفاق افتاده، دیگر بر عهده ی شما نیست – حتی اگر زمانی بود- می تواند خیلی تسکین دهنده باشد.
خیلی خوب است که بعضی چیزها را رها کنید، مخصوصاً چیزهایی که در مورد آن ها احساس گناه می کنید. پس دیگر خودتان را بخاطر اتفاقاتی که در گذشته افتاده و کاری از دستتان برای تغییرشان بر نمی آید، سرزنش نکنید و بجای آن، روی زمان حال تمرکز کنید.

0

نظر دهید

*